TASUTA SAATMINE KÕIKidel BUSHNELL-TOODETEL

Personali koolitus

Eesmärk:

Aitamaks uutel töötajatel kiiresti sulanduda ettevõtte korporatiivsesse kultuuri ja luua ühtne ettevõtte väärtus.

Tähtsus:

 Parandada töötajate teadlikkust kvaliteedist ja saavutada ohutu tootmine.

Eesmärk:

Iga protsessi järjepidevuse tagamiseks ja kõrgema kvaliteediga toodete valmistamiseks.

Sagedus:

kord nädalas.
Põhimõtted:

Süstematiseerimine (personali väljaõpe on täisfunktsionaalne, kõikehõlmav, süsteemne projekt kogu töötaja karjääri vältel); Institutsionaliseerimine (koolitussüsteemi loomine ja täiustamine, koolituse korrapärane ja institutsionaliseerimine ning koolituse rakendamise tagamine. Rakendamine); mitmekesistamine (töötajate koolitus peab täielikult arvestama praktikantide taset ja tüüpi ning koolituse sisu ja vormi mitmekesisust); algatusvõime (rõhuasetus töötajate osalusel ja suhtlemisel, täielik osalemine töötajate algatusel ja algatusel); tõhusus (töötajate koolitus on inimliku, rahalise ja materiaalse panuse protsess ning lisaväärtus. Protsess maksab ja tagastab, mis aitab parandada ettevõtte üldist tulemuslikkust)